Tradycyjne aparaty do badań

Aparat Piórkowskiego

Aparat Piórkowskiego

Umożliwiający dokonanie oceny szybkości reakcji psychomotorycznej, zdolności do koncentracji uwagi, szybkości i dokładności spostrzegania.

Miernik czasu reakcji

Miernik czasu reakcji

Badanie czasu reakcji prostej – służące do oceny szybkości i równomierności reakcji psychofizycznej na bodźce.Badanie czasu reakcji złożonej – służące do oceny szybkości reagowania na określone bodźce dźwiękowe oraz świetlne w sytuacji złożonej.

Aparat krzyżowy

Aparat krzyżowy

Umożliwiający dokonanie oceny szybkości reakcji psychomotorycznej, zdolności do koncentracji uwagi, szybkości i dokładności spostrzegania

Wirometr

Wirometr

Określający umiejętności oceny prędkości obiektów w ruchu.

Stereometr

Stereometr

Służący do sprawdzenia umiejętności widzenia przestrzennego oraz oceny odległości.

Ciemnia kabinowa

Ciemnia kabinowa

W skład ciemni wchodzi: Pierścień Landolta - Umożliwia określanie dolnego progu wrażliwości wzrokowej. Noktometr - Badanie sprawdzające szybkość adaptacji wzroku do ciemności po olśnieniu.

Tablica Poppelreutera

Tablica Poppelreutera

Służą do pomiaru koncentracji oraz podzielności uwagi.