Ważne informacje

Informacje dotyczące badania

Informacje dla osób zainteresowane badaniem psychologicznym:

 • termin badanie najlepiej jest wcześniej umówić telefonicznie lub mailowo
 • na badania należy przyjść wypoczętym i wyspanym 
 • w dniu poprzedzającym badanie, ani w dniu badania nie należy spożywać alkoholu lub innych środków psychoaktywnych
 • czas badania zależy od rodzaju badania i trwa od 1 do 2 godzin. 
 • orzeczenie wydawane jest od ręki tego samego dnia
 • istnieje możliwość wydania wykonanego w przeszłości badania 

Na badanie należy zabrać ze sobą :

 • dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość, 
 • książeczkę wojskową, 
 • prawo jazdy, 
 • skierowanie na badanie (jeśli zostało wydane)
 • okulary lub soczewki (jeżeli są używane)
 • dane do wystawienia rachunku w przypadku skierowania przez pracodawcę (Nazwa firmy, adres, NIP) 
   

Przebieg Badania:

1. Rejestracja, wypełnienie ankiety;
2. Wywiad psychologiczny
3. Badanie za pomocą testów psychologicznych papierowych (badających cechy osobowości, sprawności umysłowej, koncentracji i podzielności uwagi);
4. Badanie za pomocą aparatury psychologicznej, w celu oceny sprawności psychoruchowej m.in. czas reakcji, widzenie stereometryczne, widzenie zmierzchowe i wrażliwość na olśnienie, ocena prędkości oraz koordynację wzrokowo- ruchową;
5. Wydanie orzeczenia oraz jego uzasadnienie 

Akty prawne

Przepisy prawne dla kierowców: 

Do pobrania


Skierowanie na badanie psychologiczne dla kierowcy wykonującego przewóz drogowy

wystawia pracodawca zatrudniający kierującego
 

Skierowanie na badanie psychologiczne do pracy

wystawia pracodawca
 

Skierowanie na konsultację psychologiczną

wystawia lekarz kierujący
 

Kontrakt psychologiczny

wypełnia osoba badana 
 

Gabinet PSYCHOMEDICAL Lublin

Godziny otwarcia:

Pn - pt: 8:00 – 17:00

Adres korespondencyjny:

ul. Okopowa 3 pok. 104 i 105, I piętro20-022 Lublin

Rejestracja: + 48 81 478 15 44

798 298 218

Gabinet PSYCHOMEDICAL Lublin

Godziny otwarcia:
Pon, śr, pt: 8:00-16:00
Wt, czw: 8:00-18:00

Adres korespondencyjny:

ul. Wallenroda 2f/4 (I piętro)20-502 Lublin

Rejestracja: + 48 81 478 15 44

798 298 218

Gabinet PSYCHOMEDICAL Świdnik

Godziny otwarcia:

Pon, śr, czw: 8:00 - 17:00

Adres korespondencyjny:

Al. Lotników Polskich 121 – 040 Świdnik

Rejestracja: + 48 81 478 15 44

798 298 218